Från och med den 1 maj 2021 har GDL AB en ny koncernstruktur. Redan den 1 februari etablerades GDL Sjöcontainer AB som ett dotterbolag till GDL Holding AB. Den 1 maj blir GDL Anläggning & Miljö AB eget bolag och verksamheten inom Transport & Logistik fortsätter inom GDL AB. Allt annat är lika.

Den nya koncernstrukturen innebär att vi kan fokusera på att utveckla våra respektive kärnverksamheter, skapa snabbare och enklare beslutsvägar och befästa vår relation till kunderna. GDL:s varumärke är starkt och våra ägare är övertygade om att beslutet att renodla och strömlinjeforma skapar rätt förutsättningar för framtiden.

I samband med bolagiseringen blir Anders Sällström VD för GDL Anläggning & Miljö AB.

Att vi nu blir separata bolag innebär att verksamheterna får ett större ägarskap över sin egen affär. Bolagen kan därmed arbeta dedikerat och strategiskt med större frihet över beslut om affärsmodell, infrastruktur och system anpassade till respektive bransch. Vi är övertygade om att det kommer att gynna alla, inte minst våra kunder, säger Anders Wendelius, VD på GDL AB.

För mer information:

GDL AB (556346-5706), Anders Wendelius +46 733 505 400

GDL Anläggning & Miljö AB (556618-6242), Anders Sällström +46 42 251 825

GDL Sjöcontainer AB (556520-4632), Mikael Andersson +46 705 988 478