GDL Sjöcontainer AB lanserar “Gröna Korridorer”

Transporter inom Sverige står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. År 2030 ska vi ha reducerat utsläppen med 70 % och 2045 ska Sverige vara klimatneutralt.

 

Som ett led i GDL Sjöcontainer AB:s fortsatta miljöarbete lanserar vi nu våra gröna korridorer där vi tar ytterligare ett steg mot fossilfria transporter.

De gröna korridorerna som går från Göteborg till kombiterminalerna i Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping trafikeras redan i dag med elektrifierade tåg.

Genom ett samarbete med Energifabriken, som kommer att tillhandahålla drivmedelscisterner på kombiterminalerna, kommer även samtliga lastbilar och truckar i kombination med tågen att köras på HVO 100.

-Det betyder att vi kommer köra fossilfritt till kombiterminalerna för att därefter uppnå en CO2-besparing av ”last mile”-transporten upp till 90 % från och med 1 november 2021, säger Mikael Andersson, VD på GDL Sjöcontainer AB.

-Det är intressant att se hur GDL Sjöcontainer nyttjar flera trafikslag, där allt ska drivas förnybart. Använder vi alla förnybara tekniker, kan vi ställa om Sverige. Men ingen teknik kan göra det ensamt, säger Henrik Fridholm, Marknadschef Energifabriken.

 

För ytterligare information kontakta:
Stefan Bergström, Försäljningsansvarig, GDL Sjöcontainer – 031-375 77 57
Markus Ekwall, Avdelningschef tåg, GDL Sjöcontainer – 031-375 77 59