GDL har under flera år tillbaka utfört transporter av mejeriprodukter åt Arla och det är med glädje som vi nu kan berätta att vi har fått fortsatt och utökat förtroende genom en förlängd avtalsperiod på ytterligare 3 år.

Det nya avtalet består av leveranser till cirka 250 mottagare, antingen direkt eller via omlastningsterminal till centrala och östra Småland samt Blekinge. Upplägget kommer att involvera cirka 16 ekipage mot tidigare 5 och påbörjas i oktober 2018.