GDL har tecknat ett nytt avtal med Solar Sverige AB för Solars premiumtransporter i södra Sverige. Solar är ett Sourcing & Serviceföretag med huvudsaklig inriktning mot El, VVS och ventilation. Avtalet gäller för en period av 3 år.

Avtalet innefattar leveranser till Solars kunder och butiker i Skåne, Blekinge, Halland, Småland samt stora delar av västra Götaland.

Leverans sker från Solars centrallager via omlastningsterminaler på 7 utvalda orter och involverar avdelningarna Fjärr och Distribution inom GDL. Uppdraget förväntas sysselsätta cirka 40-talet fordon och Solar blir en stor och viktig kund inom GDLs fortsatta utveckling inom helhetslösningar.