I maj 2021 genomfördes en renodling av GDL-koncernen för att renodla och fokusera på kärnverksamheten och utveckla starkare kundrelationer. Som ett led i att förenkla och inte minst digitalisera orderhantering, optimera transporter och kommunikationen har GDL AB upphandlat transportledningssystemet Opter som just nu håller på att implementeras i bolaget.

Opter är ett digitalt verktyg som innebär att en rad processer, från bokning till fakturering, hanteras i ett och samma system för att effektivisera transportledning och information i realtid. Tidigare har GDL AB i stor utsträckning hanterat ordrar manuellt, men med Opter effektiviseras processerna och ger förbättringar i varje led av transportkedjan. Konkret innebär det att GDL:s kunder kan skicka ut sina order direkt till lastbilarna. Chaufförerna kan därmed uppdatera och i realtid lämna besked om aktuell status samt att slutföra ordern och fakturera.

 Att implementera Opter i verksamheten är ett strategiskt och prioriterat beslut i linje med GDL:s strävan att minska sitt klimatavtryck, öka digitaliseringsgraden och förenkla för kunderna genom att minska deras administrativa arbete samtidigt som kvaliteten på bolagets tjänster ökar och kan mätas.

– Våra kunder har efterfrågat en smidigare process och vi såg direkt potentialen med Opter. Verktyget erbjuder ett modernt digitalt arbetssätt och vi kan på så sätt arbeta smartare och mer transparent i hela värdekedjan – nu får vi möjlighet att erbjuda en tjänst som lever upp till vår devis ”Trygg hela vägen”, säger Anders Bergh, marknads- och försäljningschef på GDL AB.