Styrelsen för GDL har utsett Håkan Bergström till ny VD för GDL koncernen.
Håkan tillträder sin befattning idag den 2 januari 2020.

Håkan har stor erfarenhet som VD och har huvuddelen av karriären inom bileftermarknadsbolag som Meca Car Parts AB, Mekonomen Grossist A/S och Nordic Forum Holding A/S. Samtliga av dessa bolag är transport- och logistikintensiva och flertalet av dem har automatiserade lager och en leveransfrekvens om 4-10 ggr om dagen till en bilverkstad. Allt detta har givit Håkan stor, relevant erfarenhet vilket nu GDL kan dra nytta av. Håkan är uppväxt i en åkerifamilj och delar av familjen driver ännu idag ett mindre åkeri.

Håkan kommer närmast från rollen som VD för grossistföretaget Procurator inom OptiGroup. Håkan är Civilekonom och har studerat på Högskolan i Kristianstad och Lunds Universitet.

– Jag ser stora möjligheter med GDL och är enormt stolt att få bli en del av ett bolag med historik sedan 1735, säger Håkan Bergström. Jag är uppväxt med åkeri och spedition och tror att mina erfarenheter från en mer digital värld kan göra GDL till ett effektivare bolag med gemensamma processer, system och strukturer. Tillsammans med nuvarande ledningsgrupp sätter arbetet igång omedelbart! I förlängningen ska detta arbete göra oss till en mer attraktiv partner för våra kunder och alla de samarbetspartners vi har.

-Vi är mycket glada över att ha fått Håkan till oss på GDL. Vi tror att han med sin bakgrund från kundsidan inom transport och logistik, samt stora erfarenhet från digitalisering kommer kunna utveckla och stärka GDL betydligt över de kommande åren, säger GDLs ägare Peter Korsholm och Kent Arentoft.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Bergström, VD, 042 25 18 00
Ann-Sofie Radermacher, kommunikationschef, 042 25 18 00