Informationen är anmäld och bekräftad av Datainspektionen och enligt dataskyddslagstiftningen offentliggör vi härmed Niklas Schörlings kontaktuppgifter enligt nedan.

 

Niklas Schörling
Säkerhetsansvarig och dataskyddsombud

Telefon
042-25 18 00

Mobiltelefon
079-063 01 16

Mail
niklas.schorling@gdl.se

info@gdl.se