Shadi Babil har rekryterats som ny regionchef inom affärsområde Bygg, Anläggning och Miljö, Region Mitt. När Shadi tillträder sin tjänst under mars månad 2021 kommer Shadi även att ingå i affärsområdets ledningsgrupp.

Shadi Babil, 45 år är högskoleutbildad ingenjör inom Tekniska Högskolan i Jönköping. Shadi har också lång erfarenhet från bygg-, entreprenör- och återvinningsbranschen genom ledande befattningar både från NCC, som VD på Normans i Jönköping och nu närmast från en befattning som Group Manager på WSP Sverige AB.

Jag är väldigt glad över att vi lyckats knyta Shadi till GDL. Shadis gedigna erfarenheter som ledare samt att driva och utveckla affärer mot lönsam tillväxt kommer att bli en framgångsfaktor för regionen och affärsområdet, säger Anders Sällström affärsområdeschef Bygg, Anläggning och Miljö.

För ytterligare information kontakta:
Anders Sällström, affärsområdeschef, GDL – 042-25 18 25
Åsa Solgevik, HR-chef, GDL – 042-25 18 61

Bild: Shadi Babil