Toten Transport och GDL har enats om en överlåtelse där GDLs verksamhet inom utrikestransporter blir en del av Toten-koncernen. Verksamheten har kontor i Göteborg och Helsingborg och totalt 14 anställda. Huvuddelen av flödena sker gentemot Norge samt norra Europa.

”GDL Utrikes är en välskött avdelning med ett dedikerat team. Våra verksamheter kompletterar varandra väl utifrån geografi och godsflöden och vi på Toten Transport gläder oss att få en betydande förstärkning av vår svenska verksamhet” säger Finn Martinsen, koncernchef på Toten Transport.”

Jesper Friis som är ansvarig för GDL Utrikes ser stora fördelar med att bli en del av Toten-gruppen.

”Inom Toten Transport kommer vi att kunna öka fokus och affärsutveckling relaterat till utrikesflöden och vi delar grundsynen med att kunden alltid står i centrum och att alltid sträva efter den bästa lösningen.”

Toten Transport övertar formellt som ägare i januari 2021. Toten Transports svenska verksamhet kommer då att bestå av kontor i Helsingborg, Göteborg och Skultuna. GDL och Toten Transport ser överlåtelsen som ett första steg i att öka samarbetet mellan parterna.

GDL är en koncern som erbjuder kundanpassade lösningar inom transport-, maskin och logistikstjänster. Bolaget är etablerat på över 20 orter i Sverige och omsätter cirka 3,4 miljarder SEK.

Toten Transport grundades 1975 och är en betydande aktör inom internationella transporter. Koncernen har idag egna kontor i 7 länder och över 250 fordon.

För ytterligare information kontakta:
Anders Wendelius, VD/CEO, GDL – 042-25 18 51
Jesper Friis, avdelningschef Utrikes, GDL – 042-25 18 60