GDL har tecknat avtal med fem större virkeskunder, Mellanskog, Vida skog, Nordic Forest, Swedish Match och Specialvirke.

Uppdragen som startar i maj 2020 består av lagring och lastning av rundvirke på tåg vid södra terminalen i Katrineholm, där arbetet utförs med lastmaskin med tillhörande grip.