Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern 1-14 år? Tack vare framgångsrik forskning överlever 85 procent av barnen som drabbas.

Vi är därför stolta över att vi under många år och även den här julen 2020 är med och stöttar @Barncancerfonden i deras livsviktiga forskning för att helt utrota barncancer.