Kvalitet, miljö och socialt ansvar

Vårt miljöarbete
På GDL tänker vi på miljön i varje uppdrag, därför samtransporterar vi i så stor utsträckning som möjligt volymerna med andra kunders volymer, vilket ökar fyllnadsgraden. Vi använder ett ruttplaneringssystem både för den dagliga operativa planeringen och för mer strategiska förändringar av terminalområden. Vi välkomnar nya idéer och vill vara en del av den fossilfria framtiden. För detta krävs ett nära samarbete med våra anslutna transportörer och kunder för att bygga hållbara affärer och smarta lösningar.

Med GDL får kunden en komplett leverantör inom transport och logistik med högt kvalitet- och miljöfokus som förstår kundens önskemål och förväntningar.

Vi är idag certifierade enligt ISO: 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi har ett mål att även certifiera oss för ISO 45001:2018 inom det kommande året.

GDL arbetar aktivt med att minimera miljöbelastningen från våra utförda tjänster. Vi uppmuntrar, stödjer och tar till oss miljövänlig teknik, där detta är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Som minimikrav gäller att alla leverantörer och underleverantörer skall följa gällande lagar och förordningar i landet där man verkar.

GDL vill minska den negativa påverkan vår verksamhet medför.

Fair Transport
Fair Transport är Sveriges Åkeriföretags särskilda upprop för att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden är del av uppropet, vilket naturligtvis även GDL skrivit på.

Transportutmaningen
Sverige satte världens tuffaste klimatmål för transportsektorn; att minska klimatpåverkan med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. GDL kommer att vara en del i denna positiva utveckling för att ta fram fler fossilfria transportlösningar i Sverige.