NYHETER

Toten Transport förvärvar GDLs Utrikesavdelning

Toten Transport och GDL har enats om en överlåtelse där GDLs verksamhet inom utrikestransporter blir en del av Toten-koncernen. Verksamheten har kontor i Göteborg och Helsingborg och totalt 14 anställda. Huvuddelen av flödena sker gentemot Norge samt norra Europa....

GDL förvärvar Företagsservice i Kalmar AB

GDL har under augusti 2020 förvärvat samtliga aktier i Företagsservice i Kalmar AB. Företagsservice i Kalmar har i huvudsak bedrivit miljö- och renhållningstjänster inom både byggbranschen och industrin, samt transport av biogas till biogasmackarna runt om i Kalmar...

Anders Sällström ny affärsområdeschef på GDL

Anders Sällström blir ny chef för Affärsområde Bygg, Anläggning och Miljö och medlem i ledningsgruppen när han tillträder sin nya tjänst på GDL. Anders Sällström är 55 år och har arbetat i olika chefsroller inom Anticimex, Kretsloppet och Stena Recycling. Närmast...