NYHETER

Brand i avfallsanläggningen i Moskogen

Måndagen den 6 augusti började det brinna i en av Industrisortering i Sydost ABs högar med brännbart avfall inne på KSRRs avfallsanläggningen i Moskogen strax utanför Kalmar. Elden spred sig snabbt till närliggande högar med brännbart, men tack vare snabb hjälp från...

GDL Transport tecknar avtal med Solar

GDL har tecknat ett nytt avtal med Solar Sverige AB för Solars premiumtransporter i södra Sverige. Solar är ett Sourcing & Serviceföretag med huvudsaklig inriktning mot El, VVS och ventilation. Avtalet gäller för en period av 3 år. Avtalet innefattar leveranser...

GDL Transport förlänger och utökar transportsamarbetet med Arla

GDL har under flera år tillbaka utfört transporter av mejeriprodukter åt Arla och det är med glädje som vi nu kan berätta att vi har fått fortsatt och utökat förtroende genom en förlängd avtalsperiod på ytterligare 3 år. Det nya avtalet består av leveranser till cirka...

GDL Transport AB tar över sophämtning från RenoNorden AB

Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Vimmerby Energi och Miljö AB har var sitt avtal med RenoNorden AB om hämtning, omlastning och transport av avfall. RenoNorden AB har nu valt att överlåta renhållningsverksamheten till GDL Transport AB, som kommer att ta över...

GDL förvärvar C-R Johanssons Åkeri

GDL, som är ett av Sveriges ledande transport‐ och logistikföretag, förstärker sin närvaro i Västsverige genom att förvärva C-R Johanssons Åkeri AB. C-R Johansson har sitt huvudkontor i Varberg och avdelningskontor i Halmstad och Jönköping. Förvärvet passar väldigt...