NYHETER

Vi hjälper till att hålla cancern borta från barn

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern 1-14 år? Tack vare framgångsrik forskning överlever 85 procent av barnen som drabbas. Vi är därför stolta över att vi under många år och även den här julen 2020 är med och stöttar @Barncancerfonden i deras...

Toten Transport förvärvar GDLs Utrikesavdelning

Toten Transport och GDL har enats om en överlåtelse där GDLs verksamhet inom utrikestransporter blir en del av Toten-koncernen. Verksamheten har kontor i Göteborg och Helsingborg och totalt 14 anställda. Huvuddelen av flödena sker gentemot Norge samt norra Europa....

GDL förvärvar Företagsservice i Kalmar AB

GDL har under augusti 2020 förvärvat samtliga aktier i Företagsservice i Kalmar AB. Företagsservice i Kalmar har i huvudsak bedrivit miljö- och renhållningstjänster inom både byggbranschen och industrin, samt transport av biogas till biogasmackarna runt om i Kalmar...