NYHETER

GDL Transport förlänger och utökar transportsamarbetet med Arla

GDL har under flera år tillbaka utfört transporter av mejeriprodukter åt Arla och det är med glädje som vi nu kan berätta att vi har fått fortsatt och utökat förtroende genom en förlängd avtalsperiod på ytterligare 3 år. Det nya avtalet består av leveranser till cirka...

GDL Transport AB tar över sophämtning från RenoNorden AB

Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Vimmerby Energi och Miljö AB har var sitt avtal med RenoNorden AB om hämtning, omlastning och transport av avfall. RenoNorden AB har nu valt att överlåta renhållningsverksamheten till GDL Transport AB, som kommer att ta över...

GDL förvärvar C-R Johanssons Åkeri

GDL, som är ett av Sveriges ledande transport‐ och logistikföretag, förstärker sin närvaro i Västsverige genom att förvärva C-R Johanssons Åkeri AB. C-R Johansson har sitt huvudkontor i Varberg och avdelningskontor i Halmstad och Jönköping. Förvärvet passar väldigt...

GDL förvärvar SCT Transport

GDL, som är ett av Sveriges ledande transport‐ och logistikföretag, utökar sin ställning på marknaden genom att förvärva inkråmet i SCT Transport AB. SCT Transport har sitt huvudkontor i Göteborg med avdelningskontor i Helsingborg och Stockholm. SCT Transport AB är...

GDL Transport ny entreprenör för tre kommuners transporter

GDL Transport har vunnit den kommunala upphandlingen att samordna varudistribution i Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommun. Detta innebär att GDL Transport kommer att bygga en ny terminal på ca 1000 kvadratmeter i Tomelilla där livsmedel tas emot, lastas om och...