NYHETER

Anders Sällström ny affärsområdeschef på GDL

Anders Sällström blir ny chef för Affärsområde Bygg, Anläggning och Miljö och medlem i ledningsgruppen när han tillträder sin nya tjänst på GDL. Anders Sällström är 55 år och har arbetat i olika chefsroller inom Anticimex, Kretsloppet och Stena Recycling. Närmast...

GDLs HR-chef Åsa Solgevik kliver in som ny medlem i ledningsgruppen

Åsa Solgevik började sin anställning som HR-chef på GDL i slutet av november 2019 och från och med 1 juni 2020 kommer hon att ingå i ledningsgruppen. – Åsa har en gedigen erfarenhet av HR som hon i olika roller har arbetat med i 15 år och närmast som HR-chef i 8...

Utökat uppdrag för virkeskunder i Katrineholm

GDL har tecknat avtal med fem större virkeskunder, Mellanskog, Vida skog, Nordic Forest, Swedish Match och Specialvirke. Uppdragen som startar i maj 2020 består av lagring och lastning av rundvirke på tåg vid södra terminalen i Katrineholm, där arbetet utförs med...

GDL öppnar ny återvinningsanläggning

I Motala under namnet GDL EcoCenter öppnar vi nu ytterligare en återvinningsanläggning. – Miljö- och återvinning är en mycket viktigt del av vårt samhälle och även för oss. På våra EcoCenter arbetar vi därför till stor del med återvinning, och här hanterar vi en...

Växjö kommun valde GDL till samordnad varudistribution

GDL har vunnit den kommunala upphandlingen att samordna varudistribution av livsmedel och sällanvaror i Växjö, Alvesta, och Tingsryds kommun. I uppdraget ingår konsolidering av sändningar från olika leverantörer som sedan blir till en sändning per lossningsställe –...