Uppförandekod

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – ARBETSRÄTT – MILJÖ – KORRUPTION

GDL ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. GDL arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. I GDL gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Uppförandekoden är baserad på FNs Global Compact tio principer.

GDLs uppförandekod är antagen av GDLs ledning den 2017-05-22