SJÖCONTAINER

Vi är Sveriges största sjöcontainertransportör och vi utför transporter av alla sorters befintliga sjöcontainers med såväl bil inom hela Sverige som med tåg på nedan nämnda järnvägssträckor.

Vår fordonspark består av:

 • 230 chassiekipage
 • 450 chassi
 • 35 simaliftar
 • Låglastare
 • Tippchassi

Våra tågavgångar är:

 • 5 avgångar mellan Göteborg-Eskilstuna
 • 9 avgångar mellan Göteborg-Hallsberg
 • 5 avgångar mellan Göteborg-Jönköping

TRAFIKINFORMATION

I Helsingborg och Varberg har vi egna sjöcontainerdepåer.
Depåernas placering är mycket fördelaktig då de ligger i nära anslutning till motorväg.

 

Våra tjänster består av:

 • Lagring av sjöcontainers
 • Försäljning och uthyrning av sjöcontainers
 • Besiktning och reparationer. Kunden får kostnadsförslag på reparation och repareras därefter enligt överenskommelse.

GDL AB
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg (HK)
Vxl 042-25 18 00
info@gdl.se

 

Helsingborg
Lokalkontor
Mörsaregatan 2
254 66 Helsingborg
Vxl 042-25 18 00

 

Göteborg
Lokalkontor
Styckegodsgatan 1
418 78 Göteborg
Vxl 031-375 77 00

 

Stockholm
Lokalkontor
Månskärsvägen 10 B
141 75 Kungens Kurva
Vxl 08-449 55 30