GDL SJÖCONTAINER AB

Vi är Sveriges största sjöcontainertransportör och vi utför transporter av alla sorters befintliga sjöcontainers med såväl bil inom hela Sverige som med tåg på nedan nämnda järnvägssträckor.

Vår fordonspark består av:

 • 230 chassiekipage
 • 450 chassi
 • 35 simaliftar
 • Låglastare
 • Tippchassi

Våra tågavgångar är:

 • 5 avgångar mellan Göteborg-Eskilstuna
 • 9 avgångar mellan Göteborg-Hallsberg
 • 5 avgångar mellan Göteborg-Jönköping

TRAFIKINFORMATION

I Helsingborg och Varberg har vi egna sjöcontainerdepåer.
Depåernas placering är mycket fördelaktig då de ligger i nära anslutning till motorväg.

 

Våra tjänster består av:

 • Lagring av sjöcontainers
 • Försäljning och uthyrning av sjöcontainers
 • Besiktning och reparationer. Kunden får kostnadsförslag på reparation och repareras därefter enligt överenskommelse.

GDL Sjöcontainer AB

Helsingborg
Mörsaregatan 19
254 66 Helsingborg

 

Göteborg
Styckegodsgatan 1
418 78 Göteborg

 

Stockholm
Månskärsvägen 10 B
141 75 Kungens Kurva