KOMBITERMINAL

GDL tycker att kombitrafik är viktigt och opererar numera två kombiterminaler i Sverige, Helsingborg och Katrineholm.
På kombiterminalerna utför vi alla lyft av trailers och containers till och från lastbil och järnvägsvagnar. Kombiterminalerna har också ytor för lagringsdeponi samt utrymmen för chaufförer att nyttja.

Reachstakers är utrustade med truckdator (Hogia) och vi kan överföra information mellan de olika aktörerna i transportkedjan med EDI. Våra kombiterminaler har hög säkerhet, med kameraövervakning och larmsystem.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Lastning och lossning av containers och trailers samt styckegodshantering
 • Stripp och stuff av gods
 • Tullområde
 • Depå
 • Forsling
 • All slags dokumenthantering för gods
 • Reparation och underhåll av järnvägsvagnar inom området
Helsingborg är ett Sveriges viktigaste logistiknav. Närheten till en av Sveriges största hamnar och de stora europavägarna E4 och E6 gör Helsingborg unikt. GDL ser strategiskt på järnväg och intermodal trafik.

Långsiktigt är kombitrafik viktig och vi på GDL tror att denna typ av trafik kommer att öka. Kombiterminalens placering med närheten till hamnen och in- och utfart till motorväg är betydelsefull.

Idag har vi flertalet kunder som anlöper och avgår med tåg till och från kontinenten och inom Sverige.

Terminalområdet ägs av Jernhusen och där vi på GDL opererar verksamheten.

Genom det strategiska läget i korsningen mellan Västra och Södra stambanorna med goda järnvägsförbindelser och samarbetet med Sveriges största hamnar erbjuder GDL maximalt miljövänliga transportlösningar, kompletta terminaltjänster och dörr-till-dörr-distribution.

Kombiterminalen i Katrineholm är även en del i Green Cargos intermodala nätverk, vilket innebär att kombiterminalen är sammankopplat med 43 svenska orter samt den europeiska kontinenten.

Helsingborg

Terminalområdet består av:

Kombiterminal

 • 4 spår på vardera 656 meter
 • 1 spår på 356 meter
 • Depåyta (uppställningsplats för trailers, containers) utomhus på ca 50 000 kvadratmeter
 • Elektrifierad
 • Omklädningsrum, vilorum och duschutrymme för chaufförer
 • Säkerhetsstängsel runt hela terminalområdet samt kameraövervakning
 • Bemannat måndag-fredag 06.00-20.00 samt lördagar 08.00-12.00

Godsterminal f

 • 3 spår på vardera 480 meter med skärmtak
 • Lager och omlastningsterminal på 1000 kvadratmeter
 • Omlastningskaj under skärmtak

GDL bedriver även järnvägstjänster i Klippan

 • Diesellok
 • Växlingstjänster för NTR
 • Järnvägstransport från Klippans station till DHL lager i Klippan samt retur av tomvagnar till Klippans station
 • Lossning av vagnar för uppställning på DHL lager
 • Städning av vagnar
 • Vid behov kan även infackning av pallar göras på lagerplats i DHLs lager

 

Katrineholm

Inom Katrineholms kombiterminal finns två terminaler, Södra och Norra. Van Dierens tåg från Duisburg i Tyskland trafikerar Norra terminalen dagligen måndag-lördag.

Norra terminalen

 • Elektrifierad
 • Fyra 750 m långa lastspår.
 • Lastyta 65 000 kvadratmeter.
 • Två 1000 meter långa elektrifierade ankomstspår.
 • I drift sedan juli 2011.

Södra terminalen

 • Vagnslast- och styckegodshantering.
 • Elektrifierad
 • Tar emot fullånga tåg 650 meter.
 • I drift sedan januari 2010.
Vi har också ansvar för tåglinjer mellan Göteborg-Eskilstuna, Göteborg-Hallsberg och Göteborg-Vaggeryd som trafikeras dagligen.

Helsingborg

GDL AB
Rännarbanan 7
252 30 Helsingborg
Vxl 042-25 18 00

Terminalfrågor
Produktionschef, Kadir Besic

Marknadsfrågor
Avdelningschef, Markus Ekwall

Katrineholm

GDL AB
Terminalgatan 1
641 93 Katrineholm
Vxl 042-25 18 00

Terminalfrågor
Terminalchef, Marcus Wangenfors
Produktionschef, Kadir Besic

Marknadsfrågor
Avdelningschef, Markus Ekwall

Säkerhetsföreskrifter
Södra terminalen – virkeshantering >>