Helsingborg

Helsingborg är ett Sveriges viktigaste logistiknav. Närheten till en av Sveriges största hamnar och de stora europavägarna E4 och E6 gör Helsingborg unikt. GDL Sjöcontainer AB ser strategiskt på järnväg och intermodal trafik. Långsiktigt är intermodal trafik viktig och vi på GDL Sjöcontainer tror att denna typ av trafik kommer att öka. Kombiterminalens placering med närheten till hamnen och in- och utfart till motorväg är betydelsefull. Idag har vi flertalet kunder som anlöper och avgår med tåg till och från kontinenten och inom Sverige.

 

Hantering av intermodalt samt övrigt gods i Helsingborg

På kombiterminalerna utför vi lyft av intermodala enheter till och från lastbil och järnvägsvagnar. Kombiterminalerna har också yta för lagring av enheter, samt utrymmen för chaufförer att nyttja.

Lyft av intermodala enheter sker med Reach Stacker, dessa är utrustade med truckdator vilket innebär att information kan överföras digitalt mellan de olika aktörerna i transportkedjan.

Terminalområdet består av 4 spår på vardera 656 meter samt 1 spår på 356 meter. Depå yta utomhus motsvarar ca 30 000 kvadratmeter (uppställningsplats för trailers, containers). I anslutning till Gate-byggnaden finns omklädningsrum, vilorum och duschutrymme för chaufförer. Kombiterminalen har hög säkerhet, med kameraövervakning och larmsystem. Terminalen är bemannad måndag-fredag 06.00-20.00.

Terminalen är ansluten till el via gudrunbrygga.

 

Godsterminal

1 spår på 480 meter med skärmtak. Lager och omlastningsterminal på 1000 kvadratmeter.

Omlastningskaj under skärmtak.

 

Vi erbjuder följande tjänster:

– Lastning och lossning av containers och trailers samt styckegodshantering

– Stripp och stuff

– Depå

– Forsling

– Dokumenthantering för gods.

– Reparation och underhåll av containers.

– Lossning av konventionella järnvägsvagnar.

Lastning, lossning samt kontroll av Intermodala enheter utförs enligt UIC:s uppförande kod för lastning och säkring av gods samt lastning av intermodala enheter: TÅGDOK 700 samt 790.

Vidare tillämpas JNS Urgent Procedure Task Force 2019/01 från 2019-04-26 i dialog med kunder och tågoperatörer.

Förutom hantering av hela tåg finns möjlighet att sända enstaka vagnar till terminalen.

Utförandet av tjänsterna är normalt kopplade till de årliga tåglägesansökningarna, men kan även ske genom AD-HOC ansökning.

 

 

General price list Helsingborg

 

Handling

Storage cost

Free parking of units day of arrival + 1 days. After that prices below applies:

Villkor för tillträde:

  • Godkänt järnvägsföretag.
  • Bokat spårkapacitet hos GDL Sjöcontainer AB som är terminaloperatör.
  • Tecknat trafikeringsavtal med Jernhusen som är infrastrukturförvaltare.

 

Ansökan om tillträde:

  • I god tid före tillträde ska spårkapacitet bokas hos GDL Sjöcontainer AB och trafikeringsavtal tecknas med Jernhusen.

Kontakta kadir.besic@gdlsjocontainer.se för mer information.

  

Alla tjänster på terminalen utförs av GDL Sjöcontainer AB om inget annat avtalats.

För järnvägstjänster kontakta Kadir Besic för mer information.