Kombiterminaler

Vi tycker att kombitrafik är viktigt och opererar numera två kombiterminaler i Sverige, Helsingborg och Katrineholm.

På kombiterminalerna utför vi alla lyft av trailers och containers från lastbil till järnvägsvagnar. Kombiterminalerna har också ytor för lagringsdeponi samt utrymmen för chaufförer att nyttja.

Våra reachstackers är utrustade med truckdatorer (Hogia) och vi kan överföra informationen mellan de olika aktörerna i transportkedjan med EDI. Våra kombiterminaler har hög säkerhet med både kameraövervakning och larmsystem.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Lastning/lossning av containers och trailers samt styckegodshantering
  • Stripp och stuff av gods
  • Tullområde
  • Depå
  • Forsling
  • Dokumenthantering för gods
  • Reparation och underhåll av järnvägsvagnar inom området.

KONTAKTA OSS

Helsingborgs Kombiterminal

Kundtjänst:
042-600 22 27
0721- 87 46 40
depa@gdlsjocontainer.se

Terminalfrågor:
Kadir Besic 042-600 22 25
Avdelningschef:
Markus Ekwall 031-375 77 59
Anläggningsbeskrivning

 

Katrineholms tågterminal

Kundtjänst:
0150-36 35 77
0722-34 27 67
Dryport.sekam@gdlsjocontainer.se

Terminalfrågor:
Marcus Wangenfors 0150-36 35 79
Avdelningschef:
Markus Ekwall 031-375 77 59
Anläggningsbeskrivning