Katrineholm

Genom det strategiska läget i korsningen mellan Västra och Södra stambanorna med goda järnvägsförbindelser och samarbetet med Sveriges största hamnar erbjuder GDL Sjöcontainer AB maximalt miljövänliga transportlösningar, kompletta terminaltjänster och dörr-till-dörr-distribution.

 

Hantering av intermodalt samt övrigt gods i Katrineholm

Kombiterminalen Norra i Katrineholm innefattar 4 hanteringsspår på 750 meter och har en lastyta på 65 000 kvadratmeter. Alla lyft av eller på fordon av intermodala enheter sker med Reach Stackers, dessa är utrustade med truckdator vilket innebär att vi kan överföra information mellan de olika aktörerna i transportkedjan digitalt. Det finns två ankomstspår på vardera 1000 meter. Kombiterminalen har hög säkerhet, med kameraövervakning och larmsystem. Terminalen är bemannad måndag-fredag 06.00-20.00.

Utöver intermodala tåg hanteras även konventionella vagnar på terminalen.

Kombiterminalen Södra i Katrineholm innefattar två spår med en total längd på 650 meter, på södra terminalen lossas och lastas rundvirke.

Både norra och södra terminalen är anslutna till el via gudrunbrygga.

Vår personal har utbildning i och kan bistå som signalgivare vid inväxling på terminalerna.

Tjänster i samband med kombitåg:
– Lyft
– Tillfällig uppställning/lagring av intermodala enheter  
– El-koppling
– Forsling

Tjänster vid konventionella vagnar:
– Lossning av järnvägsvagnar
– Omlastning/lastning till bil
– Tillfällig lagring
– Forsling

Övriga tjänster som kan erbjudas:
– Stuff och Stripp
– Signalgivare
– Behjälpliga vid bromsprov

Lastning, lossning samt kontroll av Intermodala enheter utförs enligt UIC:s uppförande kod för lastning och säkring av gods samt lastning av intermodala enheter: TÅGDOK 700 samt 790.

Vidare tillämpas JNS Urgent Procedure Task Force 2019/01 från 2019-04-26 i dialog med kunder och tågoperatörer.

Förutom hantering av hela tåg finns möjlighet att sända enstaka vagnar till Norra terminalen.

Utförandet av tjänsterna är normalt kopplade till de årliga tåglägesansökningarna, men kan även ske genom AD-HOC ansökning. 

General price list Katrineholm:  

Handling

General price list Helsingborg

 

Handling

Storage cost

Free parking of units day of arrival + 1 days. After that prices below applies:

Villkor för tillträde:

  • Godkänt järnvägsföretag.
  • Bokat spåkapacitet hos GDL Sjöcontainer AB som är terminaloperatör.
  • Tecknat trafikeringsavtal med Katrineholms kommun som är infrastrukturförvaltare.

 

Ansökan om tillträde:

  • I god tid före tillträde ska spårkapacitet bokas hos GDL Sjöcontainer AB och trafikeringsavtal tecknas med Katrineholms kommun.

Kontakta marcus.wangenfors@gdlsjocontainer.se för mer information.

 

Alla tjänster på terminalen utförs av GDL Sjöcontainer AB om inget annat avtalats.

För järnvägstjänster kontakta Marcus Wangenfors för mer information.