SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING

GDL har en betydande del av sin verksamhet inom vinterväghållning. Vi har mer än 400 enheter som utför snöröjning och halkbekämpning. Med våra plogbilar och snöröjningsmaskiner plogar, sandar och saltar vi både våra stora vägar åt Trafikverket och mindre gator åt våra kommuner. Vi utför även dessa tjänster åt vägföreningar, fastighetsbolag och butiker.

Vi utför helhetsåtagande med jourhållning, snöröjning, halkbekämpning och borttransport av snömassor åt stora industrier och kommuner.

Kontakt
GDL ANLÄGGNING & MILJÖ AB
Muskötgatan 8B
254 64 Helsingborg
042- 600 34 00

För att se telefonnummer på respektive ort, se nedan: