SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING

GDL har en betydande del av sin verksamhet inom vinterväghållning. Vi har mer än 400 enheter som utför snöröjning och halkbekämpning. Med våra plogbilar och snöröjningsmaskiner plogar, sandar och saltar vi både våra stora vägar åt Trafikverket och mindre gator åt våra kommuner. Vi utför även dessa tjänster åt vägföreningar, fastighetsbolag och butiker.

Vi utför helhetsåtagande med jourhållning, snöröjning, halkbekämpning och borttransport av snömassor åt stora industrier och kommuner.

 

GDL AB
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg (HK)
042-25 18 00
info@gdl.se

Halmstad
035-710 99 50

Jönköping
0470-75 93 70

Kalmar
0480-44 42 00

Karlskrona
0455-68 73 80

Katrineholm
013-35 54 14

Kristianstad
044-780 25 00

Linköping
013-35 54 00

Malmö
040-680 23 00

Norrköping
011-32 17 70

Oskarshamn
0491-76 59 80

Vimmerby
0492-178 00

Västervik
0490-360 00

Växjö
0470-75 93 70