PARTI- OCH STYCKEGODS

Utrikes

Vänd dig med förtroende till GDL när det gäller alla typer av transporter. Vi har duktiga partners och väl inarbetade åkerier. Du blir bemött av personal med rätt kompetens för just ditt uppdrag. Vi är AEO-certifierade och erbjuder förtullningstjänster.

Vi har särskilt hög kompetens när det gäller transporter till/från norra Europa. För ett sådant land som Norge med sin speciella geografi kan vi även erbjuda direkta transporter utan omlastningar till varje stadsregion. Vårt system prioriterar nordiska åkerier/chaufförer som motsvarar de högst ställda kvalitetskraven och är medvetna om kundens krav och behov.

Vi utför också projekttransporter och andra uppdrag som kräver speciella arrangemang, du behöver inte vända dig till någon annan än GDL!

Inrikes

GDL erbjuder en omfattande trafik med dagliga avgångar till/från Göteborg över hela Sverige, såväl när- som fjärrtrafik. Vi samarbetar med marknadens bästa åkerier. Ditt gods transporteras säkert och levereras enligt avtal, du har en egen kontaktperson. Din kontakt i frontlinjen är en kompetent person som kan besvara alla frågor.

Inget uppdrag är för svårt för oss på GDL, testa oss gärna tfn +46 31 764 36 50.

Drivmedelstillägg styckegods

Aktuellt drivmedelstillägg enligt SÅ index uppdateras månadsvis.

 

Månad
2019
2020
Januari 20,8 % 22,3 %
Februari 20,0 % 23,2 %
Mars 21,3 % 21,9 %
April 21,7 % 18,5 %
Maj 22,4 % 17,2 %
Juni 23,1 % 16,2 %
Juli 21, 8 % 16,8 %
Augusti 21, 9 % 16,8 %
September 21,4 % 17,0 %
Oktober 22, 3 % 16,5 %
November 21,9 % 16,5 %
December 22,7 % 16,5 %

 

Valutatillägg

På grund av dom drastiska valutaförändringarna de senaste månaderna nödgas vi införa valutatillägg på Danmark och med länder med Euro som valuta, vi hoppa på förståelse då detta ligger utanför vår kontroll.

 

2020
   
Månad
DKK
EUR
Januari 9,9 % 10,3 %
Februari 10,5 % 11 %
Mars 10,8 % 11,2 %
April 13,7 %  14,2 %
Maj 14,2 % 14,5 %
Juni 11,3 % 11,6 %
Juli 10,0 % 10,2 %
Augusti  8,9 %  9 %
September 8,3 %  8,4 % 
Oktober 9,6 %  9,6 % 
November 9,4 %  9,4 % 
December