ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

 

Med vårt stora utbud av anläggningsfordon och med vår gedigna maskinpark klarar vi det mesta och vi har resurser för att lösa det enkelt och kostnadseffektivt. Våra transportledare vet att varje projekt ställer speciella krav och vi klarar allt från enskilda projekt till större helhetslösningar.

Vi har en gedigen erfarenhet av transportlösningar som gör att vi kan anpassa transportbehovet och leveranssättet efter arbetsplatsen. På samma gång som vi kan komma med stora mängder material har vi även möjlighet att anpassa leveransen utifrån arbetsplatsens tillgänglighet och utrymme.

Asfalttransporter

För de stora vägentreprenörerna utför vi asfaltstransporter till läggare vid vägarbetsplatsen. Under säsongen har vi ett stort antal ekipage igång runt om i hela landet.

 

Grusning, saltning m.m.

Förutom leverans av material har vi även fordon med utrustning för till exempel grusning av ytor och vägar. Vi saltar och dammbinder och kan leverera färskvatten till pooler och brunnar.