Lyft- och krantjänster

Vid behov av lyft, lastning och lossning har vi en stor flotta av kranbilar, teleskoptruckar och mobilkranar som är optimalt för ändamålet och väl anpassade för att utföra en mängd olika tjänster som både är komplicerade och enkla.

Förutom traditionella lyft och transporter av arbetsbodar, tankar, maskiner med mera erbjuder vi:

 

  • Tjänster med personkorg, olika typer av gripskopor eller pallgafflar.
  • Montage av takstolar och allt annat inom byggsektorn.
  • Transport, sjösättning eller upptagning av båtar.
  • Trädbeskärning med kranmonterad såg, borttransportering av timmer och ris.
  • Leverans av småcontainers.
  • Dikesgrävning
  • Kranbilsdistribution inom bygghandel och maskinuthyrningsföretag.