MASKINTJÄNSTER

Med stor kompetens och yrkesskicklighet hos våra maskinägare och maskinförare och med en modern maskinpark erbjuder vi våra kunder allt från enskilda uppdrag till helhetslösningar för såväl företag som privatpersoner.

Lång erfarenhet och modern maskinpark

GDL har lång erfarenhet av maskintjänster och maskinparken är varierande i storlek för att passa alla sorters uppdrag. Vi utför allt från att schakta till att planera effektivt.

Förutom att vi schaktar, gräver och återfyller har vi möjlighet att hyvla, kantskära och salta grusvägar, stödkantsläggning, slåtter av vägslänter eller buskröjning.

Vi utför även stubbrytning, krossar sten, asfalt och betong och vi knackar betongplattor. Vi kan även lasta och lossa lastbilar på ett säkert sätt samt genomföra olika lyft med specialredskap som bom, gjutbasker, personkorg med mera.

Vår maskinpark för kortare och längre uppdrag består exempelvis av:

 • Bandburna grävmaskiner
 • Hjulburna grävmaskiner
 • Grävlastare
 • Hjullastare
 • Bandschaktare
 • Traktorer
 • Teleskoptruckar
 • Dumprar
 • Väghyvlar
 • Sopmaskiner
 • Linjemaskiner
 • Kross- och sorteringsverk