Miljö och renhållning

Miljö- och renhållningsfrågor är en allt viktigare del av våra samhällsfrågor och även en stor del av GDLs tjänsteutbud.

Vi har mångårig erfarenhet av hantering och av avfallstransporter i alla dess former.

Container

I vårt breda utbud av containers och lösflak har vi både större och mindre behållare, såväl täckta som öppna. Vår personal har en stor kompetens inom avfallsfrågor och kan hjälpa er fram till bästa val av behållare som passar för ditt behov.

Vi hanterar ett stort antal avfallsfraktioner såsom byggavfall, trä, betong etc och säkerställer alltid att avfallet tas om hand vid godkänd anläggning.

Vi samarbetar med de större återvinningsaktörerna när det gäller plast, papper, sopor, metall, skrot, trä och byggavfall.

Läs mer om ditt avfall i vår – Sorteringsguide >>
Blankett för – Icke farligt avfall till deponi >>

Renhållningsentreprenader

Renhållningsentreprenader är en viktig del av GDLs verksamhet.

Vi har mångårig erfarenhet av hushållsnära insamling av avfall och vi sköter insamlingen av både hushållsavfall och trädgårdsavfall i ett antal kommuner runt om i landet.

Alla avfallstransporter omgärdas av många regler och tillstånd. Vi vet vad som gäller!

Farligt avfall

Vi transporterar även farligt avfall. Kontakta ditt regionala kontor för information.

Torrsugning

Spån på vinden, grus, jord eller andra typer av torrt material. Med våra torrsugningsfordon erbjuder vi ett komplett erbjudande av borttagning och sanering.

Slamsugning

Med våra specialfordon genomför vi slamsugning av såväl oljeavskiljare, sandavskiljare, dagvattenbrunnar och allt annat som innehåller blött avfall som kan tas om hand av våra slambilar. Vi utför naturligtvis även ADR-transporter för säker transport av exempelvis brandfarliga och frätande vätskor.

Högtrycksspolning

Våra spolbilar hjälper er med stopp i ledningar och avlopp oavsett dimensioner.

Vi har även slam- och spolentreprenader i ett antal kommuner där vi hanterar hela kedjan från kundens beställning och fram till debitering.

Rörinspektion (filmning)

Med kvalificerad utrusning kan vi dessutom erbjuda filmning av rören för att fastställa rörledningarnas status. Det kan förhindra eller ge ett resultat på vad ett stopp egentligen beror på.

Besiktning av oljetankar

På vissa orter i landet har vi ackrediterad personal som kan utföra tankrengöring och besiktning av tankar.
Vi utför även sanering av oljetankar innan de skärs ner.

Återvinning

Utifrån egna eller kontrakterade anläggningar runt om i vår geografi hanterar vi såväl materialförsäljning inklusive eller exklusive transporter till både företag som privatpersoner.

Med egen kross och sorteringsverksamhet optimerar vi vårt miljöarbete genom att minimera tomkörningar samt genom återvinning av jord, betong och asfalt som blir nya bygg- och anläggningsmaterial. På så vis minskar vi användandet av de värdefulla naturresurserna.