VINTERVÄGHÅLLNING

Vinterväghållning är en betydande del i vår verksamhet och vi har inte mindre än 400 enheter runt om i landet.

Plogbilar och snöröjningsmaskiner

Med våra plogbilar plogar, sandar och saltar vi det allmänna och kommunala vägnätet, industrifastigheter, parkeringar och dylikt och med våra snöröjningsmaskiner röjer vi snö och sandar på uppdrag av kommuner, vägföreningar och även här på industrifastigheter, parkeringar.

 

Halkbekämpning

Efter kundens önskemål och krav utför vi halkbekämpning med vägsalt eller sand och vi kan även tillhandahålla produkterna till så väl företagskunder som privatpersoner genom våra försäljningsställen av grus-, berg- och jordprodukter.