Logistiklösningar

 

Logistiklösningar för kunder som fokuserar på sin kärnverksamhet!

Logistik är förstås en viktig del i all transportverksamhet, men till GDL Logistik kan kunden outsourca hela eller delar av sin logistikverksamhet.

GDL Logistik hjälper inte bara sina kunder att effektivisera materialflödet utan också det informationsflöde som ofta hör till. Många gånger startar ett uppdrag med att kunden bestämt sig för att fokusera på sin kärnverksamhet och därför vill lägga ut hela eller delar av sin lager- och logistikverksamhet.

Lösningen handlar om att, förutom att minska kostnaderna, ge kunden ökad flexibilitet och service, omvandla fasta kostnader till rörliga och öka kundens möjligheter till utveckling.

Kort sagt – kunden fokuserar på sin kärnverksamhet och vi på vår!