Industrilogistik

GDL Logistik har sina rötter i just industrilogistik med uppdragen för både Kemira och Perstorp Chemical. I båda dessa uppdrag sköter vi all intern logistik inne på respektive industripark. Det är alla typer tjänster som ex;

  • Lossning och lastning vid fabriker med truck, lastmaskiner, dumper m.m.
  • Lagerhållning i olika lager och magasin
  • Järnvägstransporter
  • Lastning och lossning i bulkhamn
  • Industrivård
  • Stuffa och strippa containers
  • Övriga tjänster som kunderna ber oss om

 

Vi har ett tätt samarbete med GDL Transport för transport av containers, tomma och fulla samt även distributionsbilar för leveranser till kund.

Orderhanteringssystemet Myloc använder för alla orderuppdrag och lagerpersonalen registrerar utförda uppdrag direkt i systemet via padda i trucken. Myloc är kompatibelt att kopplas samman med kundens ERP system genom EDI.

Vi är inte främmande att åta oss liknande uppdrag i andra städer.