TRANSPORT OCH LOGISTIK

KONTAKTA OSS

GDL AB (HK)
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00

TRANSPORTER

GDL erbjuder internationella, nationella och regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller via terminaler och omlastning med lokal distribution.

GDL utför såväl tempererade transporter som transporter av löslastade bulkvaror.

Inom affärsområdet finns erfarenheten av helhetsansvar för hela ledtiden och transportkedjan vilket vi inom GDL kallar för helhetslösningar och erbjuder som kundunika upplägg.

LOGISTIKLÖSNINGAR

Logistik är förstås en viktig del i all transportverksamhet, men till GDL kan kunden outsourca hela eller delar av sin logistikverksamhet.

GDL hjälper inte bara sina kunder att effektivisera materialflödet utan också det informationsflöde som ofta hör till. Många gånger startar ett uppdrag med att kunden bestämt sig för att fokusera på sin kärnverksamhet och därför vill lägga ut hela eller delar av sin lager- och logistikverksamhet.

Lösningen handlar om att, förutom att minska kostnaderna, ge kunden ökad flexibilitet och service, omvandla fasta kostnader till rörliga och öka kundens möjligheter till utveckling.

Kort sagt – kunden fokuserar på sin kärnverksamhet och vi på vår!