INRIKESTRANSPORT

KONTAKTA OSS

GDL AB (HK)
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00

När det gäller nationella eller regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller till terminaler för omlastning och vidare för lokal distribution så är vi en samarbetspartner att räkna med.

Vi utför rikstäckande transporter av hel- och delpartier för sändningar över 1 000 kg och vi utför expresstransporter.

Verksamheten bedrivs via direktleveranser och via terminal för mindre sändningar, vilket innebär en minimal godshantering med säkra leveranser.

Vi utför kyl- och frystransporter såväl som container- eller tankbilstransporter.

Oberoende av vad så är vår uppgift alltid densamma; att skapa varuflöden som på effektivast tänkbara sätt knyter ihop leverantör och mottagare.

Därför är varje uppdrag en utmaning och mer eller mindre unikt. Lösningen planeras därför alltid tillsammans med kunden, där vårt bidrag är att forma en transport där logistiken är optimal i alla perspektiv – tid, kostnader och miljö!