JORDBRUKSTRANSPORTER

– TIPPBILAR OCH BULK –

KONTAKTA OSS

GDL AB (HK)
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00

På jordbrukssidan är vi vana att ta ett stort ansvar med de unika förutsättningar som gäller inom avdelningen.

Vi har en lika lång som bred erfarenhet av att uppfylla jordbrukets mycket speciella behov. Vi vet att jordbrukstransporter är känsliga och att bland annat väder och vind snabbt kan ändra förutsättningarna.

Vårt erbjudande omfattar naturligtvis anpassade fordon, även för bulktransporter. Utöver det vet vi att precisa transporttider, flexibilitet, leveransförmåga, höga hygienkrav och god lokalkännedom är några av hörnstenarna i att kunna hantera jordbrukets speciella krav.

Jordbrukstransporter utgör en stor och viktig del av GDLs totala transportuppdrag och våra ekipage går året runt med gödning och foder både i bulk och på flak.

Exempel på löslastade transporter är:

  • Spannmål
  • Rest- och råprodukter (Ex HP-massa och sockerbetor)
  • Energi (Ex pellets och flis)
  • Miljö och återvinning (Ex papper, glas och metall – körs i separata flöden och ej i kombination med jordbruksprodukter)

 

Vi träffar gärna dig för att berätta om våra erfarenheter och diskutera hur vi kan bidra vid dina transporter.