VALUTA- OCH DRIVMEDELSJUSTERING

GDLs inrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2021-07-05 till och med 2021-08-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

KONTAKTA OSS

GDL AB (HK)
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00

SEK

 
Marknad Total justering
Inrikes 12,22 %

 

Utrikes DMT utgår efter försäljning av utrikesavdelningen som nu är en del av Toten Transport.