DRIVMEDELSJUSTERING

Avser perioden 2023-10-01 till och med 2023-10-31.

GDL AB inför från och med 1 januari 2023 DMT index baserat på drivmedelstyp.

KONTAKTA OSS

GDL AB (HK)
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00

Drivmedelstyp

Total justering

Baserat på drivmedelspris för

Generellt 35,42 % December 2015
HVO 3,69 % December 2022
Gas 2,15 % December 2022

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Här kan du ta del av GDL:s gällande villkor och bestämmelser, såvida inget annat avtalats.

Transportörsansvar enligt VTL och CMR

Alltrans 2007
Sveriges Åkeriföretag – Allmänna bestämmelser

NSAB 2015 – Svenska
Nordiskt Speditörsförbund Allmänna Bestämmelser

NSAB 2015 – Engelsk
General conditions of the Nordic association of freight forwarders

Allbud98
Allmänna ansvarsbestämmelser 1998-01-01 för budbilstransporter

Bulk92
Särskilda ansvarsbestämmelser i anslutning till ansvarsförsäkring för kontaminationsskador vid bulktransporter i Sverige

Flyttbestämmelser

Bohag 2010
Allmänna flyttbestämmelser för konsument

Kontor 2003
Allmänna bestämmelser för flyttning av kontorsinventarier

Certifikat

Vi är av Tullverket AEO-certifierade och erbjuder förtullningstjänster.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001.