VALUTA- OCH DRIVMEDELSJUSTERING

GDLs inrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2022-11-05 till och med 2022-12-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

KONTAKTA OSS

GDL AB (HK)
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00

SEK

Marknad Total justering
Inrikes 40,19 %

 

Utrikes DMT utgår efter försäljning av utrikesavdelningen som nu är en del av Toten Transport.

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Här kan du ta del av GDL:s gällande villkor och bestämmelser, såvida inget annat avtalats.

Transportörsansvar enligt VTL och CMR

Alltrans 2007
Sveriges Åkeriföretag – Allmänna bestämmelser

NSAB 2015 – Svenska
Nordiskt Speditörsförbund Allmänna Bestämmelser

NSAB 2015 – Engelsk
General conditions of the Nordic association of freight forwarders

Allbud98
Allmänna ansvarsbestämmelser 1998-01-01 för budbilstransporter

Bulk92
Särskilda ansvarsbestämmelser i anslutning till ansvarsförsäkring för kontaminationsskador vid bulktransporter i Sverige

Flyttbestämmelser

Bohag 2010
Allmänna flyttbestämmelser för konsument

Kontor 2003
Allmänna bestämmelser för flyttning av kontorsinventarier

Certifikat

Vi är av Tullverket AEO-certifierade och erbjuder förtullningstjänster.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001.