VALUTA- OCH DRIVMEDELSJUSTERING

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2021-01-05 till och med 2021-02-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

KONTAKTA OSS

GDL AB (HK)
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00

SEK

 
Marknad Total justering
Europa 18,64 %
Inrikes 6,65 %

 

EUR

 
Marknad Total justering
Europa 12,45 %
Inrikes 6,65  %