Sjöcontainer

 

Vi är Sveriges största sjöcontainertransportör och vi utför transporter av alla sorters befintliga sjöcontainers med såväl bil inom hela Sverige som med tåg på nedan nämnda järnvägssträckor.

Vi har inte mindre än:

 • 230 chassiekipage
 • 550 chassi
 • 35 simaliftar
 • Låglastare
 • Tippchassi

 

Våra tågavgångar är:

 • 5 gånger i veckan mellan Göteborg-Eskilstuna
 • 7 avgångar i veckan mellan Göteborg-Hallsberg
 • 5 avgångar i veckan mellan Göteborg-Skillingaryd

Trafikinformation >>

Depå för sjöcontainer

I Helsingborg har vi en egen sjöcontainerdepå som har varit etablerad sedan 2009.
Depåns placering är mycket fördelaktig då den ligger i direkt anslutning till motorväg.

 

Våra tjänster består av:

 • Lagring av sjöcontainers
 • Försäljning och uthyrning av sjöcontainers
 • Besiktning och reparationer. Kunden får kostnadsförslag på reparation och repareras därefter enligt överenskommelse.