Depå

 

Vi är Sveriges största sjöcontainertransportör och vi utför transporter av alla sorters befintliga sjöcontainers med såväl bil inom hela Sverige som med tåg på ett antal järnvägssträckor.

Depå för sjöcontainer

I Helsingborg och Varberg har vi dessutom egna sjöcontainerdepåer.
Depåernas placering är mycket fördelaktig då de ligger i nära anslutning till motorväg.

 

Våra tjänster består av:

  • Lagring av sjöcontainers
  • Försäljning och uthyrning av sjöcontainers
  • Besiktning och reparationer. Kunden får kostnadsförslag på reparation och repareras därefter enligt överenskommelse.