Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2020-06-05 till och med 2020-07-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

SEK

 
Marknad Total justering
Europa 19,47 %
Inrikes 5,01%

EUR

 
Marknad Total justering
Europa 9,99 %
Inrikes 4,67 %