Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2019-02-05 till och med 2019-03-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 21,40% 15,15%
Holland 22,12% 14,83%
Belgien 21,52% 14,22%
Luxemburg 21,52% 14,22%
Frankrike 22,58% 15,29%
Spanien 23,75% 16,45%
Portugal 23,75% 16,45%
Storbritannien 24,80% 24,80%
Irland 27,40% 32,61%
Österrike 22,19% 14,90%
Schweiz 21,90% 14,60%
Italien 21,69% 14,40%
Polen 20,43% 14,18%
Lettland 15,66% 9,40%
Estland 15,07% 8,82%
Litauen 31,44% 25,19%
Övriga 21,67% 15,42%
Norge 11,22% 11,22%
Danmark 13,59% 13,59%
Finland 13,43% 15,45%
Inrikes 8,22% 8,22%