Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2020-03-05 till och med 2020-04-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 24,75% 16,83%
Holland 25,55% 16,31%
Belgien 25,01% 15,76%
Luxemburg 25,01% 15,76%
Frankrike 26,41% 17,16%
Spanien 27,96% 18,72%
Portugal 27,96% 18,72%
Storbritannien 27,75% 27,75%
Irland 31,05% 37,66%
Österrike 25,95% 16,70%
Schweiz 25,59% 16,34%
Italien 25,45% 16,20%
Polen 23,46% 15,53%
Lettland 19,08% 11,15%
Estland 18,36% 10,43%
Litauen 36,33% 28,40%
Övriga 25,29% 17,36%
Norge 12,68% 12,68%
Danmark 16,95% 16,95%
Finland 16,66% 18,88%
Inrikes 10,06% 10,06%