Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2018-12-05 till och med 2019-01-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 26,45% 19,62%
Holland 27,10% 19,13%
Belgien 26,62% 18,65%
Luxemburg 26,62% 18,65%
Frankrike 28,32% 20,35%
Spanien 30,23% 22,26%
Portugal 30,23% 22,26%
Storbritannien 41,23% 41,23%
Irland 44,08% 49,77%
Österrike 27,80% 19,83%
Schweiz 27,38% 19,41%
Italien 27,30% 19,33%
Polen 24,86% 18,02%
Lettland 19,13% 12,30%
Estland 18,30% 11,46%
Litauen 49,43% 42,60%
Övriga 27,23% 20,40%
Norge 16,06% 16,06%
Danmark 17,94% 17,94%
Finland 17,43% 19,87%
Inrikes 11,73% 11,73%