Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2018-08-05 till och med 2018-09-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering – SEK Total justering – EUR
Tyskland 23,72% 17,27%
Holland 24,42% 16,90%
Belgien 23,85% 16,33%
Luxemburg 23,85% 16,33%
Frankrike 25,12% 17,60%
Spanien 26,53% 19,01%
Portugal 26,53% 19,01%
Storbritannien 35,88% 35,88%
Irland 38,57% 43,94%
Österrike 24,69% 17,17%
Schweiz 24,35% 16,84%
Italien 24,19% 16,67%
Polen 22,55% 16,10%
Lettland 16,99% 10,55%
Estland 16,33% 9,88%
Litauen 43,84% 37,40%
Övriga 24,15% 17,71%
Norge 13,70% 13,70%
Danmark 15,48% 15,48%
Finland 14,72% 17,08%
Inrikes 9,35% 9,35%