Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2018-05-05 till och med 2018-06-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

Marknad Total justering – SEK Total justering – EUR
Tyskland 19,41% 13,99%
Holland 20,11% 13,80%
Belgien 19,46% 13,14%
Luxemburg 19,46% 13,14%
Frankrike 20,28% 13,96%
Spanien 21,14% 14,82%
Portugal 21,14% 14,82%
Storbritannien 25,95% 25,95%
Irland 28,21% 32,72%
Österrike 19,93% 13,62%
Schweiz 19,69% 13,37%
Italien 19,43% 13,12%
Polen 18,69% 13,28%
Lettland 13,77% 8,36%
Estland 13,29% 7,87%
Litauen 32,24% 26,83%
Övriga 19,48% 14,07%
Norge 9,71% 9,71%
Danmark 12,00% 12,00%
Finland 11,33% 13,48%
Inrikes 6,82% 6,82%