Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2019-04-05 till och med 2019-05-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 25,18% 18,03%
Holland 25,91% 17,56%
Belgien 25,38% 17,03%
Luxemburg 25,38% 17,03%
Frankrike 26,83% 18,48%
Spanien 28,45% 20,10%
Portugal 28,45% 20,10%
Storbritannien 34,72% 34,72%
Irland 37,70% 43,67%
Österrike 26,36% 18,01%
Schweiz 25,99% 17,64%
Italien 25,86% 17,51%
Polen 23,83% 16,68%
Lettland 18,52% 11,36%
Estland 17,78% 10,62%
Litauen 43,13% 35,98%
Övriga 25,76% 18,61%
Norge 14,00% 14,00%
Danmark 16,42% 16,42%
Finland 16,33% 18,61%
Inrikes 10,36% 10,36%