Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2018-07-05 till och med 2018-08-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering – SEK Total justering – EUR
Tyskland 24,18% 17,60%
Holland 24,88% 17,21%
Belgien 24,32% 16,66%
Luxemburg 24,32% 16,66%
Frankrike 25,66% 17,99%
Spanien 27,15% 19,48%
Portugal 27,15% 19,48%
Storbritannien 37,14% 37,14%
Irland 39,88% 45,36%
Österrike 25,21% 17,54%
Schweiz 24,87% 17,20%
Italien 24,71% 17,04%
Polen 22,94% 16,37%
Lettland 17,45% 10,87%
Estland 16,75% 10,18%
Litauen 45,26% 38,69%
Övriga 24,67% 18,09%
Norge 13,95% 13,95%
Danmark 16,01% 16,01%
Finland 15,20% 17,60%
Inrikes 9,73% 9,73%