Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2020-01-01-05 till och med 2020-02-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 26,79% 18,35%
Holland 27,61% 17,76%
Belgien 27,10% 17,25%
Luxemburg 27,10% 17,25%
Frankrike 28,66% 18,81%
Spanien 30,41% 20,56%
Portugal 30,41% 20,56%
Storbritannien 34,23% 34,23%
Irland 37,74% 44,78%
Österrike 28,17% 18,32%
Schweiz 27,77% 17,92%
Italien 27,67% 17,82%
Polen 25,33% 16,89%
Lettland 20,56% 12,11%
Estland 19,77% 11,33%
Litauen 44,04% 35,60%
Övriga 27,46% 19,02%
Norge 13,87% 13,87%
Danmark 18,40% 18,40%
Finland 18,01% 20,23%
Inrikes 10,98% 10,98%