Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2019-08-05 till och med 2019-09-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 26,37% 17,80%
Holland 27,23% 17,23%
Belgien 26,68% 16,68%
Luxemburg 26,68% 16,68%
Frankrike 28,03% 18,03%
Spanien 29,52% 19,52%
Portugal 29,52% 19,52%
Storbritannien 33,02% 33,02%
Irland 36,59% 43,74%
Österrike 27,58% 17,58%
Schweiz 27,23% 17,23%
Italien 27,08% 17,08%
Polen 25,12% 16,55%
Lettland 19,92% 11,35%
Estland 19,22% 10,65%
Litauen 43,31% 34,74%
Övriga 26,86% 18,29%
Norge 14,63% 14,63%
Danmark 17,03% 17,03%
Finland 16,92% 19,10%
Inrikes 9,77% 9,77%