Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2019-11-05 till och med 2019-12-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 28,17% 18,95%
Holland 29,05% 18,29%
Belgien 28,54% 17,79%
Luxemburg 28,54% 17,79%
Frankrike 30,10% 19,35%
Spanien 31,86% 21,11%
Portugal 31,86% 21,11%
Storbritannien 35,36% 35,36%
Irland 39,20% 46,88%
Österrike 29,61% 18,86%
Schweiz 29,22% 18,47%
Italien 29,11% 18,36%
Polen 26,71% 17,49%
Lettland 21,62% 12,41%
Estland 20,84% 11,62%
Litauen 46,36% 37,14%
Övriga 28,84% 19,63%
Norge 14,87% 14,87%
Danmark 18,85% 18,85%
Finland 18,68% 20,92%
Inrikes 11,00% 11,00%