Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

 

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2018-03-05 till och med 2018-04-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

SEK EUR
Marknad Total justering Total justering
Tyskland 16,84% 13,10%
Holland 17,39% 13,03%
Belgien 16,75% 12,39%
Luxemburg 16,75% 12,39%
Frankrike 17,62% 13,26%
Spanien 18,56% 14,20%
Portugal 18,56% 14,20%
Storbritannien 24,57% 24,57%
Irland 26,13% 29,24%
Österrike 17,27% 12,91%
Schweiz 17,01% 12,65%
Italien 16,77% 12,41%
Polen 16,06% 12,32%
Lettland 11,58% 7,85%
Estland 11,07% 7,34%
Litauen 28,35% 24,61%
Övriga 16,96% 13,22%
Norge 8,19% 8,19%
Danmark 10,91% 10,91%
Finland 10,27% 12,26%
Inrikes 7,15% 7,15%