Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2019-09-05 till och med 2019-10-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 26,33% 17,76%
Holland 27,19% 17,19%
Belgien 26,64% 16,64%
Luxemburg 26,64% 16,64%
Frankrike 28,02% 18,02%
Spanien 29,56% 19,56%
Portugal 29,56% 19,56%
Storbritannien 32,10% 32,10%
Irland 35,67% 42,81%
Österrike 27,57% 17,57%
Schweiz 27,21% 17,21%
Italien 27,07% 17,07%
Polen 25,05% 16,48%
Lettland 20,00% 11,43%
Estland 19,29% 10,72%
Litauen 42,19% 33,61%
Övriga 26,85% 18,28%
Norge 14,44% 14,44%
Danmark 17,29% 17,29%
Finland 17,11% 19,25%
Inrikes 9,96% 9,96%