Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2018-10-05 till och med 2018-11-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering Total justering
Tyskland 25,81% 18,72%
Holland 26,52% 18,25%
Belgien 26,00% 17,73%
Luxemburg 26,00% 17,73%
Frankrike 27,49% 19,22%
Spanien 29,16% 20,89%
Portugal 29,16% 20,89%
Storbritannien 38,25% 38,25%
Irland 41,20% 47,11%
Österrike 27,01% 18,74%
Schweiz 26,64% 18,37%
Italien 26,51% 18,24%
Polen 24,42% 17,33%
Lettland 18,79% 11,70%
Estland 18,03% 10,94%
Litauen 46,81% 39,72%
Övriga 26,42% 19,33%
Norge 15,06% 15,06%
Danmark 17,25% 17,25%
Finland 16,51% 18,99%
Inrikes 10,60% 10,60%