Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2019-06-05 till och med 2019-07-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 27,11% 18,99%
Holland 27,90% 18,43%
Belgien 27,39% 17,91%
Luxemburg 27,39% 17,91%
Frankrike 28,92% 19,44%
Spanien 30,63% 21,16%
Portugal 30,63% 21,16%
Storbritannien 38,51% 38,51%
Irland 41,89% 48,66%
Österrike 28,43% 18,96%
Schweiz 28,04% 18,57%
Italien 27,93% 18,46%
Polen 25,68% 17,56%
Lettland 20,21% 12,09%
Estland 19,43% 11,31%
Litauen 48,56% 40,44%
Övriga 27,75% 19,63%
Norge 15,43% 15,43%
Danmark 17,78% 17,78%
Finland 17,58% 19,97%
Inrikes 10,81% 10,81%