Valuta- och drivmedelsjustering

Valuta- och drivmedelsjustering

GDLs inrikes-, utrikesvaluta och drivmedelsjustering avseende vägtransporter uppdateras varje månad.

Gällande period är från och med den 5:e i varje månad till och med den 4:e påföljande månad.

Nedanstående avser period 2020-02-05 till och med 2020-03-04.

Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

Marknad Total justering SEK Total justering EUR
Tyskland 26,76% 18,83%
Holland 27,51% 18,26%
Belgien 27,02% 17,77%
Luxemburg 27,02% 17,77%
Frankrike 28,68% 19,43%
Spanien 30,55% 21,30%
Portugal 30,55% 21,30%
Storbritannien 36,99% 36,99%
Irland 40,29% 46,90%
Österrike 28,17% 18,92%
Schweiz 27,75% 18,51%
Italien 27,67% 18,42%
Polen 25,20% 17,27%
Lettland 20,22% 12,29%
Estland 19,40% 11,47%
Litauen 46,30% 38,37%
Övriga 27,50% 19,58%
Norge 14,31% 14,31%
Danmark 18,51% 18,51%
Finland 18,13% 20,34%
Inrikes 11,52% 11,52%