GDL renodlar koncernen för att stärka sin position och relation till kunderna

GDL har sedan 2021 en ny koncernstruktur. De tidigare affärsområdena är numera egna bolag inom GDL-koncernen: GDL Sjöcontainer AB, GDL Anläggning & Miljö AB och verksamheten inom f.d. Transport & Logistik fortsätter inom GDL AB. Allt annat är lika. Läs mer >>

GDL AB – Transport & Logistik

GDL erbjuder internationella, nationella och regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller via terminaler och omlastning med lokal distribution.
LÄS MER >>

GDL Anläggning & Miljö AB

GDL Anläggning & Miljö har en mycket stark position i södra Sverige, med 14 platskontor från Skåne i syd till Mälardalen i norr.
LÄS MER >>

GDL Sjöcontainer AB

 

Vi är Sveriges största transportör av sjöcontainers, och utför transporter med såväl bil som med tåg inom hela Sverige.
LÄS MER >>

Hållbart hela vägen
På våra GDL EcoCenter tillverkar vi specialjordar efter önskemål samt levererar alla sorters material i storsäck hela vägen till dig som kund med kranbil.
Vi återvinner och tar även fram produkter av asfalts- och betongkross.

 

 

Vill du bli åkare hos oss?