GDL renodlar koncernen för att stärka sin position och relation till kunderna

Från och med den 1 maj 2021 har GDL AB en ny koncernstruktur. Redan den 1 februari etablerades GDL Sjöcontainer AB som ett dotterbolag till GDL Holding AB. Den 1 maj blir GDL Anläggning & Miljö AB eget bolag och verksamheten inom Transport & Logistik fortsätter inom GDL AB. Allt annat är lika. Läs mer >>

GDL Anläggning & Miljö

GDL Anläggning & Miljö har en mycket stark position i södra Sverige, med 14 platskontor från Skåne i syd till Mälardalen i norr.
LÄS MER >>

GDL AB – Transport & Logistik

GDL erbjuder internationella, nationella och regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller via terminaler och omlastning med lokal distribution.
LÄS MER

GDL Sjöcontainer

Logistik är förstås en viktig del i all transportverksamhet, men till GDL kan kunden outsourca hela eller delar av sin logistikverksamhet.
LÄS MER

 

Hållbart hela vägen

På våra GDL EcoCenter tillverkar vi specialjordar efter önskemål samt levererar alla sorters material i storsäck hela vägen till dig som kund med kranbil.

Vi återvinner och tar även fram produkter av asfalts- och betongkross.

 

 

Vill du bli åkare hos oss?