GDL renodlar koncernen för att stärka sin position och relation till kunderna

GDL har sedan 2021 en ny koncernstruktur. De tidigare affärsområdena är numera egna bolag inom GDL-koncernen: GDL Sjöcontainer AB, GDL Anläggning & Miljö AB och verksamheten inom f.d. Transport & Logistik fortsätter inom GDL AB. Allt annat är lika. Läs mer >>

GDL Anläggning & Miljö

GDL Anläggning & Miljö har en mycket stark position i södra Sverige, med 14 platskontor från Skåne i syd till Mälardalen i norr.
LÄS MER >>

GDL AB – Transport & Logistik

GDL erbjuder internationella, nationella och regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller via terminaler och omlastning med lokal distribution.
LÄS MER

GDL Sjöcontainer

Logistik är förstås en viktig del i all transportverksamhet, men till GDL kan kunden outsourca hela eller delar av sin logistikverksamhet.
LÄS MER

Hållbart hela vägen
På våra GDL EcoCenter tillverkar vi specialjordar efter önskemål samt levererar alla sorters material i storsäck hela vägen till dig som kund med kranbil.
Vi återvinner och tar även fram produkter av asfalts- och betongkross.

 

 

Vill du bli åkare hos oss?