Villkor och Drivmedelstillägg

Här kan du ta del av GDL:s gällande villkor och bestämmelser, såvida inget annat avtalats.

Drivmedelstyp

Total justering

Baserat på drivmedelspris för

Generellt

HVO

Gas

16,06 %

-7,63 %

0,13 %

December 2015

December 2022

December 2022

Avser perioden 2024-07-01 till och med 2024-07-31

Transportörsansvar enligt VTL och CMR

Alltrans 2007

Sveriges Åkeriföretag – Allmänna bestämmelser

NSAB 2015 – Svenska

Nordiskt Speditörsförbund Allmänna Bestämmelser

NSAB 2015 – English

General conditions of the Nordic association of freight forwarders

Allbud98

Allmänna ansvarsbestämmelser 1998-01-01 för budbilstransporter

Bulk92

Särskilda ansvarsbestämmelser i anslutning till ansvarsförsäkring för kontaminationsskador vid bulktransporter i Sverige

Flyttbestämmelser

Bohag 2010

Allmänna flyttbestämmelser för konsument

Kontor 2003

Allmänna bestämmelser för flyttning av kontorsinventarier

Certifikat

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Du hittar certifikatet här

Villkor och bestämmelser för våra tjänster och allt arbete vi utför, såvida inget annat avtalats, finns tillgängliga genom denna länk