Transport och terminaler

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för olika typer av transporter. 

210907 Helsingborg
GDL.
Foto: André de Loisted - www.deloisted.se
© GDL

Med moderna och miljövänliga ekipage skapar vi kundanpassade lösningar inom flera olika transportområden. Vi hanterar otempererade såväl som kylda och frysta flöden. Våra transportuppdrag är varierande och omfattar hel-, och delpartier, slingbilar, lokal och regional distribution, tidsstyrda leveranser, e-handelsleveranser med stora volymer, kundunika upplägg, expresstransporter samt samordnad varudistribution.

Vi har 10 egna terminaler som sträcker sig från Stockholm i norr till Tomelilla i söder. Dessa terminaler har kapacitet att hantera torrt, kylt och fryst gods. Från våra terminaler utgår våra starka regionala distributionsnätverk samtidigt som vi erbjuder terminaltjänster och omlastning. Det gör att vi kan ta fullt ansvar för hela transportkedjan, från upphämtning till slutleverans.