Jobba hos oss

Vi ska vara en trygg arbetsplats där alla kan utvecklas på sitt sätt. 

Medarbetarna driver GDL framåt

Det är våra medarbetare som driver GDL framåt. Vi ska därför vara en trygg arbetsplats där alla medarbetare har möjlighet att använda sin kompetens, utvecklas och stimuleras. 

På denna sida kan du läsa mer om hur det är att jobba på GDL, se våra lediga tjänster samt söka praktiktjänst. 

GDL arbetar både lokalt och rikstäckande efter devisen Trygg hela vägen. Vi är anslutna till både Fair Transport och Transportutmaningen för att understryka våra mål inom kvalitet och miljö. Verksamheten består av kundanpassade lösningar inom transport- och logistiktjänster. GDL AB är etablerat på 13 orter i Sverige och omsätter över 1,7 miljarder SEK. Vi sysselsätter uppåt 1000 fordon och har över 350 anställda. 

GDL Akademi

GDL är en differentierad organisation, vilket innebär att karriärvägarna är många. Vi arbetar gemensamt i företaget med att hitta nya vägar att utvecklas på. Vi har inte bara ett eget utbildningsbolag utan även en egen GDL Akademi. GDL Akademi är en företagsunik utbildning där GDL:s chefer ges möjligheter att utvecklas och dela erfarenheter med varandra. En ledarskapsakademi uppdelad på två nivåer; ett ledarprogram och ett gruppledarprogram. 

Syftet är att skaffa gemensam kunskap och skapa en plattform för våra ledare. Akademin ger dem möjligheten att träna sitt ledarskap och utvecklas med stöd av coaching. Genom ett starkt gemensamt synsätt på ledarskap möjliggör vi inte bara kunskapslyft och utveckling för ledare, utan även för våra medarbetare och därigenom hela GDL. För medarbetare finns det utvecklings- och utbildningsmöjligheter som är lättillgängliga via vårt nya utbildningsverktyg. 

Våra arbetsuppgifter är olika och vi har olika personligheter, men en sak har vi gemensamt och det är våra värdeord. 

Vision och värdeord

Trygg hela vägen

Sedan vår start lever vi efter devisen ”Trygg hela vägen”. Vår verksamhet är bred, men det som förenar oss är våra värdeord. På GDL strävar vi alltid efter att vara professionella, engagerade och pålitliga. För oss är de inte bara ord, utan värderingar som utgör grunden av företagets kultur. 

Vi tar självklart ansvar för att följa lagar och regler. Dessutom utvecklar och värderar vi starka och långsiktiga relationer med våra anställda, kunder och partners. Vi är lösningsorienterade och prioriterar samarbete för att nå våra mål. En positiv attityd i kombination med en rak och tydlig kommunikation gör oss redo och angelägna att göra det lilla extra. GDL:s fokus på trygghet är det som guidar oss genom varje beslut och handling. 

Professionell

Vi tar ansvar och arbetar gränsöverskridande för ”ett GDL”. Vi drivs av att utveckla relationer med anställda, kunder och partners. De ska vara trygga med att GDL alltid följer lagar och regler.

Engagerad

Vi är hjälpsamma och har positiv attityd. Vi är lösningsorienterade, både självständigt och tillsammans med andra. Att GDL tar ansvar för miljö och vår omvärld är vi trygga med. 

Pålitlig

Samarbetsförmåga är en förutsättning på GDL och rak kommunikation är ledande. Vi har nära och personliga relationer med samarbetspartners och vi investerar i vår personal. 

210908 Helsingborg
GDL.
Foto: André de Loisted - www.deloisted.se
© GDL

Möt våra medarbetare

Läs mer om hur det är att jobba på GDL när våra medarbetare berättar om hur de trivs.

Lediga jobb

Se alla lediga tjänster vi rekryterar till för tillfället.

Praktisera hos oss

Här kan du läsa mer om hur du kan praktisera hos oss och hur du söker en praktikplats.