KUND- OCH TRANSPORTÖRSPORTALER

För att kunna logga in till GDL krävs att du är registrerad kund eller ansluten åkare hos oss.

Hör av dig till din kontaktperson på GDL för att få mer information.

HUVUDKONTOR

GDL Transport AB
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00
info@gdl.se