Om oss

Vi erbjuder hållbara transport- och logistiktjänster sedan vår start, år 1735. 

GDL

Sedan GDL startade år 1735 har mycket hänt. I takt med att samhället har förändrats har vi utvecklats med det. Våra tjänster har alltid varit i samklang med tidens förändrade behov. Vi är idag ett transport- och logistikföretag med säte i Helsingborg som erbjuder hållbara transporter såväl internationellt, nationellt som regionalt. Vi tar ansvar genom att erbjuda bästa möjliga service hela vägen från avsändare till mottagare. 

 

Vår utveckling över åren

  • GDLs anor går tillbaka ända till 1735 då företaget Gamla Dragarlaget startar.
  • GDL uppstod i mötet mellan traditionsrika lokalt förankrade verksamheter, marknadsledande i sitt närområde, och en innovativ tillgång till branschen och nytänkande lösningar.
  • GDL arbetar både lokalt och rikstäckande och vår devis är – Trygg hela vägen.
  • Verksamheten består av ett starkt koncept med erbjudande inom transport-, maskin- och logistiktjänster.
  • Våra värdeord Professionell, Engagerad och Pålitlig har genomsyrat hela vår verksamhet under alla år vi funnits till, och gör än idag.

Vår historia

Viktigaste händelserna under 2000-talet

2021

Detta år händer det mycket i företagets historia. De tre affärsområdena GDL Anläggning & MIljö, GDL Sjöcontainer AB och GDL AB startar i egen regi som enskilda bolag. GDL växer och etablerar två nya terminaler, i Växjö och Årsta, samt inviger en ny omlastningsterminal i Kristianstad. 

2016-2019

Åren 2016-2019 är en expansiv period i GDL:s historia genom ett antal förvärv och etableringar.

År 2016 inkorporeras Svensk LogistikPartner AB i GDL, från Göteborg. För att möta en ökad efterfrågan av våra tjänster etablerar vi under 2017 två nya kontor i Växjö och Katrineholm samt etablerar en ny verksamhet i Värmland.

2017 växer dessutom GDL genom två nya förvärv med C-R Johanssons Åkeri AB med säte i Varberg, samt köper inkråmet, det vill säga tillgångarna, av SCT Transport AB. Under 2018 inviger GDL en ny lagerterminal i Kristianstad och åkeriet HTL AB blir ett helägt dotterbolag till GDL. 

Ett år senare, 2019, öppnar vi terminal i Karlstad efter efterfrågan från kunder. Karlstad har ett strategiskt läge som möjliggör mer effektiva transporter i denna region. 

2015

GDL får nya finansiella ägare när Kent Arentoft och Peter Korsholm tar över företaget. 

2011

GDL Transport ser dagens ljus då Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL samlas under ett gemensamt paraply. Att samordna de fyra olika företagen till ett gemensamt bolag skapar många fördelar. Vi breddar oss geografiskt och får möjlighet att utvecklas och lära av varandra. 

2006-2010

Under åren 2006-2010 sker ett antal förvärv som påverkar både GDL:s historia och utveckling. 

2000

GDL Transport AB startar då NS-Frakt Ekonomisk förening och GDL samlar verksamheterna i ett gemensamt bolag. 

Viktigaste händelserna under 1900-talet

1994

NS-Frakt Ekonomisk förening köpet GDL.

1960

Gamla Dragarelagets bilemblem skapar där Helsingborgs ikoniska och historiska byggnad, Kärnan, framträder i mitten av emblemet. 

1947

Fordonsparken för Gamla Dragarelaget består detta år av 33 hästspända fordon, 44 motorfordon, varav en traktor och en grävmaskin. 

1909

Gamla Dragarelaget köper in den första bilen. 

Viktigaste händelserna under 1800-talet

1876

År 1876 köps den första hästen för att tillgodose ett ökat transportbehov, och för att utföra tjänster med lastning och lossning i Helsingborgs hamn på ett mer effektivt sätt. Som mest har företaget 37 hästar, innan transportflottan moderniseras med motorfordon som ersätter hästarna med en annan typ av hästkraft. 

1862

Gamla Dragarelagets arbete i hamnen underställs Stadsfullmäktige, mot tidigare Magistraten. Detta på grund av genomförandet av representationsreformen i Helsingborg. Tjänsterna består mest av lastning och lossning i Helsingborgs hamn. 

1735

Gamla Dragarelaget ser dagens ljus då företaget grundas i Helsingborg. Tjänsterna på denna tid är som ringare, nattväktare, stadsvaktarkarlar och bärare i staden Hälsingborg (som Helsingborg stavades fram till 1971).