Jordbruk

GDL har jordbrukskontor i Sveriges största jordbruksområden. Från dessa hubbar utför vi transporter för jordbruket, året runt.

Vi har god erfarenhet av att uppfylla jordbrukets unika transportbehov, där väder och andra faktorer snabbt kan förändra förutsättningarna. Vi har fordon för jordbrukstransporter och kan anpassa oss till våra kunders krav på precisa transporttider, hygien och god lokalkännedom. 

Året runt transporterar vi gödsel, spannmål, foder, sockerbetor, träflis och pellets, både i bulk och på flak. 

Med kontor i Linköping, Lidköping och Helsingborg finns vi lokalt representerade i tre av Sveriges största jordbruksområden.