Jobba hos oss

GDL arbetar både lokalt och rikstäckande efter devisen – Trygg hela vägen. Vi är anslutna till både Fair Transport samt Transportutmaningen för att understryka våra mål inom kvalité och miljö. Verksamheten består av kundanpassade lösningar inom transport- och logistiktjänster. GDL AB är etablerat på 12 orter i Sverige och omsätter över 2 miljarder SEK. Vi sysselsätter uppåt 1000 fordon och har över 300 anställda.

GDL ska vara en trygg arbetsplats där medarbetare har möjlighet att använda sin kompetens, utvecklas och stimuleras. Det är våra medarbetare som driver verksamheten framåt.

GDL Akademi

GDL är en differentierad organisation vilket innebär att karriärvägarna är många, vi arbetar gemensamt i företaget med att hitta nya vägar att utvecklas på. Vi har inte bara ett eget utbildningsbolag utan även en egen GDL Akademi. GDL Akademi är en företagsunik utbildning där GDL:s chefer ges möjligheten att utvecklas och dela erfarenheter med varandra. En ledarskapsakademi uppdelad på två nivåer: ett ledarprogram och ett gruppledarprogram.

Syftet är att skaffa gemensam kunskap och skapa en plattform för våra ledare. Akademin ger dem möjligheten att träna sitt ledarskap och utvecklas med stöd av coaching. Genom ett starkt gemensamt synsätt på ledarskap möjliggör vi inte bara kunskapslyft och ut veckling för ledare utan även för våra medarbetare och därigenom hela GDL. För medarbetare finns det utveckling och utbildningsmöjligheter som är lätt tillgängliga via vårt nya utbildningsverktyg.

Våra arbetsuppgifter är olika och vi har olika personligheter, men en sak har vi gemensamt och det är våra värdeord.

Våra värdeord

Professionell
Vi tar ansvar och arbetar gränsöverskridande för ”ett GDL”. Vi drivs av att utveckla relationer med anställda, kunder och partners. De ska vara trygga med att GDL alltid följer lagar och regler.

Engagerad
Vi är hjälpsamma och har positiv attityd. Lösningsorienterade, både självständigt och tillsammans med andra. Vi är trygga i att GDL tar ansvar för miljö och vår omvärld.

Pålitlig
Samarbetsförmåga är en förutsättning för rollen. Rak kommunikationen är ledande. Vi har nära och personliga relationer med samarbetspartners och vi investerar i vår personal.

Trygg hela vägen

Sedan vår start 1735 lever vi efter devisen ”Trygg hela vägen”. Vår verksamhet är bred, men det som förenar oss är våra värdeord. På GDL strävar vi alltid efter att vara professionella, engagerade och pålitliga. För oss är de inte bara ord, utan värderingar som utgör grunden av företagets kultur.

Vi tar självklart ansvar för att följa lagar och regler. Dessutom utvecklar och värderar vi starka och långsiktiga relationer med våra anställda, kunder och partners. Vi är lösningsorienterade och prioriterar samarbete för att nå våra mål. En positiv attityd i kombination med en rak och tydlig kommunikation gör oss redo och angelägna att göra det lilla extra. GDL:s fokus på trygghet är det som guidar oss genom varje beslut och handling.

GDL AB – Transport & Logistik

Vi erbjuder internationella, nationella och regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller via terminaler och omlastning med lokal distribution.