NYHETER

GDL väljer Opter för en enklare vardag

I maj 2021 genomfördes en renodling av GDL-koncernen för att renodla och fokusera på kärnverksamheten och utveckla starkare kundrelationer. Som ett led i att förenkla och inte minst digitalisera orderhantering, optimera transporter och kommunikationen har GDL AB...

Shadi Babil ny regionchef på GDL

Shadi Babil har rekryterats som ny regionchef inom affärsområde Bygg, Anläggning och Miljö, Region Mitt. När Shadi tillträder sin tjänst under mars månad 2021 kommer Shadi även att ingå i affärsområdets ledningsgrupp. Shadi Babil, 45 år är högskoleutbildad ingenjör...

Vi hjälper till att hålla cancern borta från barn

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern 1-14 år? Tack vare framgångsrik forskning överlever 85 procent av barnen som drabbas. Vi är därför stolta över att vi under många år och även den här julen 2020 är med och stöttar @Barncancerfonden i deras...

Toten Transport förvärvar GDLs Utrikesavdelning

Toten Transport och GDL har enats om en överlåtelse där GDLs verksamhet inom utrikestransporter blir en del av Toten-koncernen. Verksamheten har kontor i Göteborg och Helsingborg och totalt 14 anställda. Huvuddelen av flödena sker gentemot Norge samt norra Europa....