Praktisera hos oss

Välkommen på praktik

Praktikanter är välkomna till oss på GDL i den mån av tid och möjlighet verksamheten tillåter. Vi tycker det berikar oss, samtidigt som vi hoppas det ska ge praktikanten en värdefull erfarenhet. 

En handledare utses som ska vara tillgänglig under hela perioden och fungera som ett bollplank. Personen ska motivera och återkoppla samt hjälpa dig med kontakter och underlag som behövs för din praktik. 

För att praktisera hos oss på GDL ska praktik vara en del av din utbildning. Du kan också vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Du behöver vara försäkrad under hela praktikperioden. 

Vill du praktisera hos oss skickar du en praktikförfrågan som innehåller CV och personligt brev till lon.hr@gdl.se