TRANSPORTER

GDL erbjuder internationella, nationella och regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller via terminaler och omlastning med lokal distribution.

GDL utför såväl  tempererade transporter, transporter av löslastade bulkvaror som transporter av sjöcontainers.

Inom affärsområdet finns erfarenheten av helhetsansvar för hela ledtiden och transportkedjan vilket vi inom GDL kallar för helhetslösningar och erbjuder som kundunika upplägg.

KONTAKTA OSS

GDL AB (HK)
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00